Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych

1. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, opracowanie, budowa i dostawa prototypów pięciu różnych, lekkich pojazdów elektrycznych o charakterze innowacyjnym:
 
-Rower górski (MTB) z napędem elektrycznym
-Lekki pojazd osobowo-towarowy z napędem elektrycznym
-Trzykołowy rower z napędem elektrycznym
-„Rowero-wózek” z napędem elektrycznym
-Innowacyjny, lekki pojazd z napędem elektrycznym
 
2. W ramach realizacji projektu zostaną wyprodukowane po 2 egzemplarze każdego rodzaju pojazdu (jeden egzemplarz prototypowy i jeden egzemplarz produkcyjny). Do budowy prototypów pojazdów zostaną użyte standardowe podzespoły i części dostępne na rynku, ale konstrukcja pojazdów zostanie oparta na własnych autorskich projektach i nie będzie kopią istniejących pojazdów.
Zakres projektu przewiduje:
 
-Opracowanie dokumentacji projektowej prototypów pojazdów elektrycznych;
-Opracowanie dokumentacji produkcyjnej/technologicznej tych pojazdów;
-Zbudowanie prototypów pojazdów elektrycznych w skali 1:1.
-Przeprowadzenie niezbędnych badań i testów.
-Wykonanie egzemplarzy produkcyjnych.
 
 Dla każdego z pojazdów zostaną spełnione następujące wymagania:
 
– Pojazdy będą wyposażone w zasobnik energii elektrycznej, umożliwiający samodzielne poruszanie się.
– Pojazdy będą wyposażone w zasobnik energii i urządzenia umożliwiające ładowanie energii z sieci elektrycznej do zasobnika w każdych warunkach pogodowych zarówno z sieci elektrycznej w domu, jak również z punktów ładowania dostępnych w miejscach publicznych.
– Pojazdy będą posiadać oprzyrządowanie gwarantujące bezpieczne ładowanie z sieci o napięciu 230 V i spełniać wszystkie wymagane w tym zakresie normy.
– Pojazdy będą wyposażone w zunifikowane złącza – wtyki bądź gniazda ładowania, pomiarowe i serwisowe oraz będą posiadać systemy sygnalizacji stanów awaryjnych.
– Pojazdy będą wyposażone w zestaw typowych przetworników pomiarowych, umożliwiających pomiar podstawowych parametrów: napięcie zasobnika energii, prąd pobierany z zasobnika (lub ilość energii pobieranej), prąd oddawany do zasobnika, impulsy przejechanej drogi – 2, 4, 8 lub 16 imp./m, ilość energii pozostałej w zasobniku do całkowitego wyczerpania.
– Pojazdy będą wyposażone we wskaźnik stanu energii zmagazynowanej w zasobniku i sygnalizator optyczno-dźwiękowy ostrzegający o niskim stanie przy stanie przy poziomie 10% energii pozostałej w zasobniku, możliwej do zużycia w normalnych warunkach eksploatacji.
 
Wartość realizowanego projektu: 430 000,00 zł brutto.

Scroll to Top