Smart City Kielce

Pierwsza konferencja z cyklu pt. „Kongres Smart City” odbyła się

19 marca 2014 roku w CENTRUM KONGRESOWYM – TARGI KIELCE S.A.

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji wystąpili m.in. Wojewoda Świętokrzyski pani Bożentyna Pałka-Koruba, Zastępca Prezydenta Tadeusz Sayor oraz Prezes Klastra Smart IT Joan Davi. Dużo uwagi podczas spotkania poświecono innowacyjnym technologiom, które mogą ułatwić życie mieszkańców ośrodków miejskich. „Kongres Smart City” był również doskonałą okazją do dyskusji na temat rozwoju energetyki odnawialnej oraz zielonego transportu, który pozwala  na przemieszczanie się z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego.

Podczas konferencji doszło do wymiany poglądów na temat wciąż rozwijających się możliwości, jakie dają nam technologie informatyczne. W środowym spotkaniu udział wzięło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, eksperci z branży Informatycznej, energetycznej oraz motoryzacyjnej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce, Prezydent Miasta Gdańska oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Kielce

10:00 – 10.15

Rejestracja Gości

10:00 – 10.15
10:15 – 10:45

Przywitanie Gości:
Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Tadeusz Sayor
Prezes Klaster Smart IT Joan Davi

10:15 – 10:45
10:45 – 11:10

W Kierunku Smart City- Miejski System Informacji Przestrzennej jako narzędzie zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem Kielc : Główny specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Urząd Miasta Kielce Jadwiga Skrobacka

10:45 – 11:10
11.10 – 11.25

Koncepcja Klastra:
Prezes Klaster Smart IT Joan Davi

11.10 – 11.25
11:25 – 11:50

Technologie Informatyczne:
Prezes Klaster Smart IT Joan Davi

11:25 – 11:50
11.50 – 12.15

Wykorzystanie narzędzi GIS do identyfikacji potencjału OZE:
Kierownik Projektu Instytut OZE  Łukasz Kalina

11.50 – 12.15
12:15 – 12:30

Przerwa kawowa

12:15 – 12:30
12:30 – 12:55

Automatyczny System Ratunkowy:
Przedstawiciel Green Auto Control Paweł Kubacki

12:30 – 12:55
12:55 – 13:20

Systemy ładowania pojazdów EV:
Przedstawiciel Green Point Konrad Hamera 

12:55 – 13:20
13:20 – 13:45

Prezentacja Green Taxi:
Prezes Green Electric Cars S.A. Miron Maicki

13:20 – 13:45
13:45 – 14:05

Problemy i wyzwania  w gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:
Przedstawiciel GPP Ekologia Paweł Gajowski

13:45 – 14:05
14:05 – 14:30

Inteligentne systemy zarządzania miastem w oparciu o systemy informatyczne:
Executive Architect IBM Software Group Europe Tomasz Rozmus

14:05 – 14:30
14:30 -15:00

Panel dyskusyjny

14:30 -15:00
15:00 – 16:00

Przerwa kawowa

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

Show tematyczne

16:00 – 17:00
Scroll to Top