O NAS

Emirates & Europe Business Development Cluster powstały w odpowiedzi na oczekiwania obu stron, aby zintegrować środowisko biznesowe Emiratów i Europy oraz zapewnić lepsze metody komunikacji.

EEBDC to organizacja międzynarodowej współpracy dla środowisk europejskich i emirackich. Jej działalność opiera się na zrzeszaniu i wspieraniu instytucji członkowskich: przedsiębiorstw, jednostek rządowych, naukowców i badaczy zainteresowanych współpracą inwestycyjną w dziedzinach:

Produkty i usługi finansowe,
Innowacyjne technologie,
Rynek IT,
Energia,
Zarządzanie odpadami,
Rolnictwo i przemysł spożywczy,
Przemysł nieruchomości,
Transport,
Turystyka,
Technologie militarne,
Medycyna,
Kultura i sztuka.

Główne zadania, jakie stawia sobie EEBDC, to: pomoc w pozyskiwaniu partnerów biznesowych lub zapewnienie bezpośredniego kontaktu z firmami zlokalizowanymi zarówno w Europie, jak i ZEA, w tym z firmami z kapitałem zagranicznym; kompleksowa pomoc w uzyskaniu grantów z Unii Europejskiej; maksymalizacja korzyści związanych z rozwojem biznesu między ZEA a Europą; a także promocja i ochrona interesów firm członkowskich.

European Green Technology Alliance został utworzony na początku 2015 roku. Jest to międzynarodowa platforma współpracy między europejskimi klastrami, której celem jest dalszy rozwój wygenerowanych rozwiązań technologicznych oraz ich globalna komercjalizacja. EGTA wspiera instytucje specjalizujące się w otoczeniu biznesowym we wszystkich krajach europejskich oraz międzynarodową sieć partnerów.

EGTA – cele i priorytety:

Stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji wspierającego wymianę wiedzy oraz wspólne prace badawczo-rozwojowe i komercjalizacyjne poprzez dostarczanie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych,
Tworzenie nowych możliwości biznesowych na skalę europejską i globalną poprzez wspólne działania biznesowe i marketingowe,
Wspieranie realizacji międzynarodowej strategii EGTA poprzez współpracę z krajami spoza Europy oraz tworzenie globalnej platformy transferu technologii.

Obecnie EGTA zrzesza 21 klastrów z 18 krajów Unii Europejskiej, co stanowi ponad 320 firm i instytucji badawczych. Strategia rozwoju EGTA zakłada podwojenie tej liczby do końca 2016 roku.

Centrum Obsługi Inwestycji jest międzynarodowym akceleratorem projektów inwestycyjnych oraz rozwijających się startupów. W naszych strukturach współpracy znajduje się kilkanaście funduszy inwestycyjnych o dużym potencjale inwestycyjnym.

Podstawowym celem każdego posiadacza kapitału jest ochrona zgromadzonego majątku i zapewnienie jego dalszego pomnażania. Jednocześnie przedsiębiorcy poszukują kapitału do rozwijania swojego biznesu. W obu przypadkach konieczne jest podjęcie ryzyka, angażując te aktywa w dostępne rynkowe narzędzia inwestycyjne.

Centrum Obsługi Inwestycji jest innowacyjną, międzynarodową strukturą biznesową zrzeszającą ekspertów na wysokim poziomie. Naszymi głównymi celami są finansowanie projektów inwestycyjnych oraz poszukiwanie projektów o wysokim potencjale biznesowym dla inwestorów. Posiadamy rozbudowaną sieć partnerów oraz szeroką wiedzę w zakresie realizacji inwestycji o różnej skali i w różnych obszarach zainteresowania.

Scroll to Top