Smart City Poznań

Poznań w kierunku Smart City z arsenałem innowacyjnych narzędzi.

Dnia 14 października 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się trzecia konferencja z cyklu pt. „Kongres Smart City”, podczas której zaprezentowane zostały innowacyjne systemy i rozwiązania, pomagające stworzyć inteligentna metropolię.

Jako pierwszy zabrał głos Juan Davi Ferrer – Prezes Klastra Smart IT, który tuż po uroczystym otwarciu konferencji objaśniał koncepcję Klastra oraz przedstawił szereg rozwiązań, pozwalających władzom lokalnym czuwać nad  porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców. Rozwiązania te to m.in.: Inteligentny Monitoring, System Zarządzania Pojazdami oraz ePolicja. Dodatkowo przedstawione zostały projekty takie jak: Centrum Komunikacji z Mieszkańcami i Inteligentne Biuro Publiczne, które w znacznym stopniu ułatwią komunikację w relacji Urząd – mieszkaniec i skrócą kolejki w Urzędach Miejskich.

Inż. Marcin Dolata prezentował Aplikację EasySolar, która jest obecnie najbardziej zaawansowanym narzędziem projektowym dostępnym za pomocą Smartfona, pozwalającym na dobór paneli fotowoltaicznych o optymalnej mocy oraz wymiarach. Zawiera ona zaawansowane algorytmy, opracowane przez inżynierów z najlepszych europejskich uczelni technicznych, największą bazę produktów PHOTON oraz światową bazę nasłonecznienia NASA.

Od tematów inteligentnej metropolii i zielonej energetyki organizatorzy przeszli do ostatnio najbardziej popularnego zagadnienia, jakim jest ekologicznych transport, czyli elektryczne auta i infrastruktura ich ładowania. Podczas spotkania zaprezentowana została Green Taxi – auto przekonwertowane na elektryczne dzięki współpracy Klastrów Smart IT oraz Green Cars. Podobnych projektów pojawia się coraz więcej, co jednak z osiągami dystansowymi aut? Konrad Hamera, przedstawiciel Green Point, omawiał systemy ładownia pojazdów elektrycznych – autorskie rozwiązanie obejmujące zautomatyzowany system poboru opłat przy pomocy zintegrowanej karty miejskiej. Takie rozwiązanie pomogłoby wprowadzić na polski rynek auta bezemisyjne, gdyż na chwilę obecną użytkownicy obawiają się zbyt krótkich dystansów, jakie owe auta są w stanie pokonać na jednym ładowaniu.

Pozostając przy tematyce zielonego transportu, Hamera zaprezentował również ASR, czyli Automatyczny System Ratunkowy, obejmujący m.in: system detekcji wypadków, monitoring aut flotowych, e-call – ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych oraz konsolę służąca do komunikowania się z dyspozytorem lub służbami Assistance i Concierge.

Adam Kaput, kończąc konferencję, zachęcał do udziału w projekcie GeoSmartCity, który stara się wprowadzić w życie koncepcję „Inteligentnego Miasta” poprzez ustanowienie otwartego, międzyplatformowego narzędzia wielokrotnego użytku, będącego w stanie publikować otwartą informację geograficzną i zapewniać specjalistyczne usługi na podstawie norm otwartych.

Poznań 14.10.2014

10:00 – 10.05

Powitanie Gości przez Władze Lokalne

10:00 – 10.05
10:05 – 10:10

Powitanie Gości przez przedstawiciela Smart IT

10:05 – 10:10
10:10 – 10:50

W kierunku Smart City”- Przedstawiciel UM Poznań

10:10 – 10:50
10:50 – 11:05

Koncepcja Klastra -Juan Davi Ferrer, Prezes Klastra Smart IT

10:50 – 11:05
11:05 – 11:25

Technologie informatyczne w inteligentnej metropolii- Juan Davi Ferrer, Prezes Klastra Smart IT

11:05 – 11:25
11:25 – 12:00

Słoneczna rewolucja energii – Marcin Dolata, przedstawiciel lnżynierPV

11:25 – 12:00
12:00 – 12:15

Przerwa

12:00 – 12:15
12:15 – 12:35

Automatyczny System Ratunkowy- Paweł Kubacki, przedstawiciel Green Auto Control

12:15 – 12:35
12:35 – 13:05

lnfrastruktura lądowania pojazdów elektrycznych- Konrad Hamera, przedstawiciel Green Point

12:35 – 13:05
13:05 – 13:30

Prezentacja Green Taxi- Juan Davi Ferrer, Prezes Klastra Smart IT

13:05 – 13:30
13:30 – 14:10

Smart Solutions for Smart Cities- Jacek Mandas, Google Enterprise

13:30 – 14:10
14:10 – 14:30

Przerwa

14:10 – 14:30
14:30 – 16:00

Narzędzia i metody współpracy wykonawców i inwestorów w budowaniu akceptacji społecznej dla zmian w systemie transportowym- warsztaty: CATI Centrum Analiz Transportowych i lnfrastrukturalnych

14:30 – 16:00
Scroll to Top