Międzynarodowe forum Smart City / EKOZAKOPANE

W dniach 26-28 czerwca 2017 w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem zorganizowane zostanie I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE. Tematem przewodnim Forum jest hasło „Wyłączamy niską emisję”. Tematyka konferencji dotyczy tematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej oraz propagowania ekoturystyki i lokalnych wyrobów.

Forum EKOZAKOPANE to wydarzenie mające na celu przybliżenie tematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej oraz propagowania ekoturystyki i lokalnych wyrobów. Poruszone zostaną tematy skutecznego kreowania polityki rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych.

Tematem przewodnim Forum będą zagadnienia związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawy jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem problemów miejscowości położonych na obszarach  górskich. Temat jakości powietrza jest bardzo szeroki i zarządzanie jakością powietrza zależy od bardzo wielu różnych czynników: począwszy od polityki energetycznej i paliwowej, poprzez politykę ochrony środowiska, rozwój i innowacje, transport po politykę regionalną i lokalna z uwzględnieniem aspektów zagospodarowania przestrzennego. Forum będzie szczególną okazją spotkania i porozmawiania o problemach jakości powietrza różnych stron: od poziomu rządowego w tym przedstawicieli różnych Ministerstw poprzez przedstawicieli samorządów na  poziomie  regionalnym i lokalnym.

Równolegle z I Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE odbywać się będzie kolejna edycja imprezy Kongres Smart CityKongres Smart City to cykliczne wydarzenie mające na celu popularyzację idei inteligentnych rozwiązań oraz ich znaczenia dla rozwoju przestrzeni miast a także szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze Smart City, budowanie płaszczyzny współpracy między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami oraz propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska. Tegoroczna edycja Kongresu odbywa się pod nazwą „Smart City/EKOZAKOPANE 2017”.

Organizatorami Forum EKOZAKOPANE są Urząd Miasta Zakopane, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Ośrodek Badawczy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Partnerami wydarzenia są Starostwo Tatrzańskie, Tatrzański Park Narodowy, Nosalowy Dwór Resort&Spa, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Centrum Obsługi Inwestycji oraz Kongres Smart City.

Scroll to Top