Smart City Gdynia

3 lipca 2014 w gdyńskim Hotelu Nadmorskim odbyła się druga konferencja z cyklu pt. ”Kongres Smart City”, organizowanego przez Klaster Green Cars, Klaster Smart IT oraz Grupę Kapitałową GreenPL. Jednym z głównych tematów był zielony transport.

Rozwój motoryzacji w Polsce jest pozytywnym zjawiskiem ze względów gospodarczych, jednak co z otaczającym nas środowiskiem? Wzrastająca liczba pojazdów mechanicznych na polskich drogach powoduje znaczne pogorszenie jego stanu. Warto więc rozważyć alternatywę, jaką daje transport zrównoważony, mający na celu dbanie o środowisko naturalne – mówił Prezes Klastra Smart IT Juan Davi Ferrer.

Eliminacja szkodliwych substancji przenoszonych do atmosfery to nie wszystko, co oferuje  elektryczny transport. Silniki elektryczne pracują niemal bezszelestnie, a ich efektywność jest dużo wyższa niż w przypadku silników spalinowych. Dodatkowo produkują one zdecydowanie mniej ciepła, a zatem nie trzeba ich tak intensywnie chłodzić. Co więcej, koszt przejechania każdych 100 km jest kilkakrotnie niższy. Należy do tego również dodać bezpieczeństwo ekonomiczne, gdyż zmiany cen energii elektrycznej są zdecydowanie bardziej przewidywalne od zmian cen ropy naftowej.

Wprowadzenie na polski rynek pojazdów elektrycznych to ogromny krok naprzód. Nie można jednak, zapomnieć o infrastrukturze ich ładowania, która odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu dynamiki rozwoju rynku EV. Konieczne jest zapewnienie dużej ilości stanowisk ładowania, aby auta z napędem elektrycznym przestały pełnić rolę samochodu wyłącznie miejskiego. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze ładowania, mały zasięg pojazdów elektrycznych przestanie być problemem przy dalszych podróżach – mówił przedstawiciel Green Point Konrad Hamera.

Jako że nadrzędnym celem Smart City jest usprawnienie funkcjonowania miasta, efektywne zarządzanie odnawialnymi zasobami oraz podniesienie jakości życia mieszkańców dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, miasta są traktowane jako kompleksowe połączenie systemów. Tak więc oprócz alternatywy, jaką dają auta z napędem elektrycznym, omówione zostały zagadnienia związane z infrastrukturą ekologiczna, zieloną energetyką, technologiami informatycznymi czy turystyką.

O tym, jak wykorzystać potencjał danych w sieci w celu usprawnienia funkcjonowania Smart City opowiadał Jacek Mandas, przedstawiciel Google Enterprise. Jego wystąpienie wzbudziło żywą dyskusję dotyczącą możliwości wizualizacji danych statystycznych oraz automatycznego auta Google, które nie potrzebuje kierowcy.

Wśród prelegentów znaleźli się również: Marcin Dolata, przedstawiciel InżynierPV, prezentujący słoneczną rewolucję oraz Anna Górska, Prezes Zarządu Gdaoskiej Organizacji Turystycznej/Gdaosk Convention Bureau, prezentująca nowoczesne narzędzia w promocji turystycznej. W trakcie Kongresu odbyły się również warsztaty pt. „Narzędzia i metody współpracy wykonawców i inwestorów w budowaniu akceptacji społecznej dla zmian w systemie transportowym”, zorganizowane przez Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Nie zabrakło również atrakcji – dzięki współpracy z BMW Polska uczestnicy Kongresu mieli niepowtarzalną okazję odbycia jazd testowych elektrycznymi samochodami BMW i3, a Cezary Pazura, pozwolił spojrzeć na tematykę Kongresu z przymrużeniem oka.

Cykl konferencji pt. „Kongres Smart City” stanowi okazję do wymiany poglądów na temat wciąż rozwijających się możliwości, jakie dają nam m.in. technologie informatyczne. W czwartkowym spotkaniu udział wzięło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, eksperci z branży Informatycznej, energetycznej oraz motoryzacyjnej. Partnerami drugiej edycji „Kongresu Smart City” byli Siemens, BMW, Google Enterprise, Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI) oraz Gdańska Organizacja Turystyczna. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Gdyni. Czwartkowe spotkanie było drugim z 16 zaplanowanych w ramach „Kongresu Smart City”.

Gdynia 03.07.2014

9:45 – 10:00

Rejestracja Gości

9:45 – 10:00
10:00 – 10:05

Powitanie Gości przez Władze Lokalne

10:00 – 10:05
10:05 – 10:10

Powitanie Gości przez przedstawiciela Smart IT

10:05 – 10:10
10:10 – 10:50

„Nowoczesne narzędzia w promocji turystycznej Gdańska. Przykłady działań Gdańsk Convention Bureau/Gdańskiej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki indywidualnej i biznesowej” – Anna Górska, Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej/Gdańsk  Convention Bureau

10:10 – 10:50
10:50 – 11:05

Koncepcja Klastra – Juan Davi Ferrer, Prezes Klastra Smart IT

10:50 – 11:05
11:05 – 11:25

Technologie informatyczne w inteligentnej metropolii – Joan Davi – Prezes Klastra Smart IT

11:05 – 11:25
11:25 – 12:00

Słoneczna rewolucja energii – Marcin Dolata, przedstawiciel InzynierPV

11:25 – 12:00
12:00 – 12:15

Przerwa

12:00 – 12:15
12:15 – 12:35

Automatyczny System Ratunkowy Paweł Kubacki – Przedstawiciel Green Auto Control

12:15 – 12:35
12:35 – 13:05

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych Konrad Hamera – przedstawiciel Green Point

12:35 – 13:05
13:05 – 13:30

Prezentacja Green Taxi – Juan Davi Ferrer, Prezes Klastra Smart IT

13:05 – 13:30
13:30 – 14:10

Smart Solutions for Smart Cities – Jacek Mandas, Google Enterprise

13:30 – 14:10
14:10 – 14:30

Przerwa

14:10 – 14:30
14:30 – 16:00

Narzędzia i metody współpracy wykonawców i inwestorów w budowaniu akceptacji społecznej dla zmian w systemie transportowym – warsztaty: CATI Centrum analiz Transportowych i Infrastrukturalnych

14:30 – 16:00
16:00 – 17:00

Kabaretowe show – Cezary Pazura

16:00 – 17:00
Scroll to Top