Podsumowanie konkursu

W dniach 26-28 czerwca 2017r. w Zakopanem odbył się Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 zorganizowany przez uczestników platformy Smart EcoSystem (www.baseeu.com) – unikalnego systemu przeznaczonego dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów. Użytkownikami platformy są instytucje naukowo-badawcze, jednostki samorządowe, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa, których celem jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych technologii i budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Wszystkie działania użytkowników platformy ukierunkowane są na wdrażanie idei Smart City poprzez propagowanie zrównowa- żonego rozwoju i nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską oraz popularyzację rynku elektromobilności.

Program Kongresu obfitował w liczne wydarzenia o wysokim poziomie merytorycznym. Kilkanaście paneli dyskusyjnych transmitowanych było online. Imprezie towarzyszyło ponadto wiele dodatkowych atrakcji promujących ekologiczny styl życia oraz tradycję podhalańską i lokalny folklor.

Wśród uczestników Kongresu znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele samorządów m.in. z Austrii, Słowacji, Gruzji, Ukrainy i Węgier oraz posłowie i przedstawiciele dyplomacji. Gościem specjalnym Forum był Jego Ekscelencja Ziyad Raoof – pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

Kongres Smart City oraz I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane 2017 były wspólną inicjatywą wielu partnerów, a głównymi organizatorami wydarzenia zostali: Platforma Smart EcoSystem, European Green Technology Alliance (EGTA), Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Emirates & Europe Business Development Cluster, Klaster Green Cars oraz Klaster Smart IT.

Partnerem Strategicznym wydarzenia było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a Patronat Medialny sprawował Dziennik Gazeta Prawna – wydawca dodatku Liderzy Innowacyjności.

Podczas Kongresu Smart City/EkoZakopane 2017 rozstrzygnięty został Konkurs „Eko Janosik”, w którym wyróżniono najbardziej ekologiczne placówki i przedsiębiorstwa w regionie oraz półfinał ogólnopolskiego Konkursu „Liderzy Innowacyjności – Innovation Awards 2017”. Kapitula konkursu wyłoniła laureatów w siedmiu kategoriach, którzy wezmą udział w finale zaplanowanym na 24 października 2017r. w Warszawie w Hotelu InterContinental w ramach drugiej edycji „Emirates & Europe Economic Forum – Innowacja Szansą na Rozwój Gospodarczy”.

Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 to inicjatywa organizatorów na rzecz budowania płaszczyzny współpracy między przedstawicielami samorządów terytorialnych wszystkich szczebli oraz nauki i biznesu w zakresie propagowania nowoczesnych rozwiązań Smart City, innowacyjnych technologii oraz startupów – służących ochronie środowiska i rozwojowi najważniejszych sektorów gospodarki, w tym miejskiego transportu niskoemisyjnego i innowacyjnych technologii w kraju. Dalsze działania wspierać i koordynować będzie Platforma Multipartnerska Green Trader (www. trader.smartpl.eu) – platforma klasy ERP do obsługi projektów i samorządów gotowych współpracować na rzecz osią- gnięcia celów wyznaczonych podczas Smart City/EkoZakopane 2017.

Wyniki

Innowacyjny Start-up

1 Miejsce – Marcin Rudniak; Hyper Poland sp. z o.o.
2 Miejsce – Maciej Wysocki; ExoLimbs
3 Miejsce – Wiktor Warchałowski; Airly Sp. z o.o.

Innowacyjna Kobieta

1 Miejsce – Sylwia Ładzińska; FLARIS SP. Z.O.O.
2 Miejsce – Beata Paszke-Sobolewska; Torqway Sp. z o.o.
3 Miejsce – Magdalna Kozłowska; NapiFeryn BioTech Sp. z o.o.

Innowacyjna Instytucja

1 Miejsce – Beata Dreger; Fibar Group S.A.
2 Miejsce – Marcin Lelit; Laboratorium Centralne CEZAMAT
3 Miejsce – Dorota Biłek; Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Innowacyjny Przedsiębiorca

1 Miejsce – Marian Różewicki; Medlabs sp.zo.o.
2 Miejsce – Juan Davi Ferrer; Green Vertical Turbine Sp. z o.o.
3 Miejsce – Marcin Piłczyński; Piłczyński Art Marcin Piłczyński

Innowacyjne Miasto

1 Miejsce – Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
2 Miejsce – Urząd Miasta Łódź
3 Miejsce – Urząd Miasta Krakowa – Wydział Rozwoju Miasta

Innowacyjna Gmina

1 Miejsce – Gmina Kazimierza Wielka
2 Miejsce – Gmina Tuchomie
3 Miejsce – Gmina Blachownia

Innowacyjny Urząd Marszałkowski

1 Miejsce – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2 Miejsce – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
3 Miejsce – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Scroll to Top