Miasta

W latach 2014 – 2016 w polskich miastach odbyły się spotkania w ramach Kongresu Smart City. Pierwsza z konferencji miała miejsce 19 marca 2014 roku w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, druga – 3 lipca w Gdyni, a trzecia – 14 października w Poznaniu w trakcie Targów POLEKO i była częścią kongresu ENVICON. Ostanie spotkanie z cyklu obejmującego rok 2014 miało miejsce w Sosnowcu w dniach 2-3 grudnia w ramach Transport Innovation Forum. Ogromny sukces osiągnął również projekt pilotażowy „Smart City/EKOZAKOPANE – proekologiczne i innowacyjne technologie transformacji miasta”, który odbył się 18 grudnia 2012 roku w Warszawie.

Scroll to Top