O nas

Klaster Green Cars powstał w Warszawie w czerwcu 2007 roku rozpoczynając realizację programu działania według przyjętej „Strategii Rozwoju Klastra”. Jednym z celów strategii było stworzenie i rozwój rynku samochodów elektrycznych (ang. EV – electric vehicles) w Polsce oraz infrastruktury ich ładowania i obsługi.

W ramach Klastra Green Cars zrzeszamy firmy i instytucje rozwijające technologie pojazdów niskoemisyjnych i automatycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz energetyki odnawialnej. Poprzez współpracę w ramach Klastra promujemy niskoemisyjny transport i rozwijamy technologie mobilności elektrycznej. Nasze nowatorskie rozwiązania technologiczne doceniły zarówno media, jak i organy administracyjne, czego przykładem jest I nagroda w konkursie „Innowacyjny Projekt 2010” organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego” dla auta elektrycznego Green Car skonstruowanego przez firmy zrzeszone w Klastrze Green Cars.

Posiadamy również bogate doświadczenie w konwertowaniu aut spalinowych na elektryczne. Prace nad wysokowydajną technologią konwersji pojazdów rozpoczęliśmy już w 2010 roku, zaś jej efektem są elektryczny Fiat Panda oraz KIA Soul. Produkcja nowego pojazdu hybrydowego lub elektrycznego obciąża środowisko, a nowe auto elektryczne lub hybrydowe jest wciąż jeszcze droższe niż pojazdy spalinowe. Już po kilku latach użytkowania koszty eksploatacyjne pojazdu spalinowego zaczynają stanowić spory problem finansowy dla użytkownika. Używane auta spalinowe generują dużą ilość odpadów w postaci zużytych części i płynów eksploatacyjnych, wymagających bardzo skomplikowanego procesu recyklingu. Ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem jest konwersja aut spalinowych na system napędu elektrycznego. Rozwiązanie takiego typu ma ogromne zalety, w szczególności jeśli zastosujemy je masowo w formie konwertowania całych flot samochodów lub detalicznie dla klientów indywidualnych. Zakresem swoich usług obejmujemy przedsiębiorstwa prywatne i jednostki państwowe, w tym samorządy, gminy i powiaty.

Ponadto wspieramy i rozwijamy instalacje sieci terminali ładowania na terenie całego kraju, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia możliwości ładowania pojazdów. Jest to kluczowa kwestia w rozwoju elektrycznej mobilności. Popularność pojazdów tego typu rośnie w miarę zwiększania możliwości codziennego ich użytkowania, do czego w znacznym stopniu przyczyniają się możliwości zapewnienia paliwa i serwisu dla takich pojazdów.

1 grudnia 2010 roku Klaster Green Cars otrzymał I nagrodę w konkursie „Innowacyjny Projekt”, organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego”. 

Dlaczego warto inwestować w elektryczną motoryzację?

Bez wątpienia warto inwestować w alternatywne źródła energii i sposoby ich spożytkowania. Ropa naftowa jako surowiec ulegnie wyczerpaniu już w następnym półwieczu, podobnie będzie z węglem. Zanim jednak zapasy paliw całkowicie znikną, będą systematycznie drożeć, jako że koszty poszukiwania i wydobycia zmniejszających się zasobów będą rosnąć.

Polska przystępując do wspólnoty Unii Europejskiej zgodziła się z czasem ograniczać ilość emitowanego dwutlenku węgla. Komisja Europejska zaproponowała 40-proc. cel redukcji emisji CO2 w ramach projektu polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030. Według prognoz Państwowej Grupy Energetycznej podała w założeniach, że średni roczny wzrost nominalnych cen energii elektrycznej w latach 2016-2030 wyniesie ok. 4,7 proc. Wszystko to będzie sprzyjało rozwojowi rynku zarówno odnawialnych źródeł energii, jak i pojazdów wykorzystujących energię elektryczną.

Pojazdy z napędem elektrycznym nie emitują szkodliwych dla zdrowia spalin, a ponieważ w ogóle nie wykorzystują ropy naftowej i wydajniej wykorzystują energię, zmniejszają zanieczyszczenie środowiska. Warunkiem jest uzyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dlatego tak ważny jest rozwój zielonej i rozproszonej energetyki. Ponadto, silniki spalinowe w stosunku do elektrycznych mają bardzo niską sprawność przetwarzania energii na energię kinetyczną ruchu. Silniki elektryczne nie generują tez hałasu podczas postoju i są znacznie cichsze podczas jazdy. W naszym kraju przypada średnio 600 aut na 1000 mieszkańców co daje nam około 16 mln pojazdów. Ubocznych skutków eksploatacji silników spalinowych mogą nie wytrzymać wtedy ani ludzie, ani środowisko naturalne.

Wszystko to pozwala nam wysnuć wnioski, że to napęd elektryczny powinien zastąpić spalinowy. Jako jedyna, wprowadzona już na szeroką skale technologia, gwarantująca utrzymanie ekologiczności i brak spadku komfortu społeczeństwa. Pozwoli nam to osiągnąć niezależność energetyczną, szczególnie istotną w polskich warunkach, i znacznie zmniejszy emisję CO2 i innych szkodliwych substancji. Istniejąca sieć dystrybucji energii elektrycznej może zostać wykorzystana jako doskonale rozbudowana infrastruktura zasilania pojazdów, dostępna dla każdego.

Silnik elektryczny jest przeciętnie około cztery razy bardziej wydajny energetycznie niż spalinowy i zapewnia wyjątkowo kierowcy przyjazną dynamikę. Pod względem ekonomii i ekologii korzystniej jest wiec użytkować pojazdy elektryczne nawet jeśli energia do napędzania ich powstała ze źródeł nie odnawialnych. Napęd elektryczny jest znacznie tańszy w produkcji, serwisie i eksploatacji. Nie wytwarza spalin i generuje mniej szkodliwego hałasu. Dzięki temu miliardy złotych, które dziś są wydawane na ropę i węgiel, mają szansę pozostać w kraju.

Scroll to Top