Struktura organizacja programu

1. Dział operacyjny

Zajmuje się realizacją zadań Programu „Smart Building-Budownictwo Przyszłości”. Odpowiada za stworzenie struktury organizacyjnej oraz audytu prowadzonych projektów.

 W skład działu operacyjnego wchodzi :

dział sprzedaży i dystrybucji,
dział finansowania,
dział rozwoju i planowania.

2. Dział techniczny

Odpowiada za badanie, rozwój, produkcję i sprzedaż technologii związanych z maszynami w budownictwie drewnianym. Różnorodne i uniwersalne urządzenia stosowane w obszarach: stolarki, wytwarzania ram drewnianych, konstrukcji balkonowych, prefabrykowanych ścian, wykończenia sklejki i produkcji podłóg oraz pełne wykonanie prac budowlanych na zasadzie ”pod klucz” z gwarancją wysokiej jakości.

W skład działu technicznego wchodzi:

dział systemów obróbki drewna i obróbki stolarskiej,
dział badań i rozwoju,
dział wykonawczy konstrukcji drewnianych i prefabrykowanych.

3. Dział geodezji i projektowania

Zajmuje się realizacją zadań związanych z obszarem geodezji i kartografii. Odpowiada także za zagospodarowanie przestrzenne oraz projekty architektoniczne. Kompletuje dokumentację potrzebną do pozwolenia na budowę wraz z jego otrzymaniem.

W skład działu geodezji i projektowania wchodzi:

dział badania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie inwestycji,
dział geodezyjno-projektowy,
biuro architektoniczne.

4.Dział strategii i rozwoju

Zajmuje się nadzorem nad strategią badawczo-rozwojową a także  wdrażaniem oferowanych usług oraz produktów. Jest odpowiedzialny za rozwój prowadzonej działalności z zastosowaniem najnowszych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii drewnianych.  Analizuje i modyfikuje informacje potrzebne do stworzenia strategii produkcyjnej i handlowej dla oferowanych produktów i usług. Ponadto realizuje zlecone prace badawczo- rozwojowe, koordynuje przebieg działalności, sprawuje nadzór nad wdrażaniem innowacyjnych technologii. Dział strategii i rozwoju odpowiedzialny jest również za nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi.

W skład działu strategii i rozwoju wchodzi:

Banki i Instytucje finansujące,
Ubezpieczenia Inwestycji ,
Instytucje prowadzące gospodarkę leśną oraz zarządzającą terenami przynależnymi do gospodarki leśnej .

Uczestnicy Programu zapewniają dźwignie finansowe przeznaczone dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz pakiet ubezpieczeń dla wykonanych obiektów.

Scroll to Top