Smart City / EKOZAKOPANE 2017

W dniach 26-28 czerwca 2017 w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem zorganizowane zostało wydarzenie pod nazwą Smart City/EkoZakopane.

Jedną z inicjatyw składających się na to wydarzenie było I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane. Tematem przewodnim Forum było hasło „Wyłączamy niską emisję”.

Tematem przewodnim były zagadnienia związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawy jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem problemów miejscowości położonych na obszarach górskich. Temat jakości powietrza jest bardzo szeroki – zarządzanie jakością powietrza zależy od wielu różnych czynników: począwszy od polityki energetycznej i paliwowej, poprzez politykę ochrony środowiska, rozwój, innowacje i transport, po politykę regionalną i lokalną z uwzględnieniem aspektów zagospodarowania przestrzennego. Forum było szczególną okazją do spotkania i porozmawiania o problemach jakości powietrza.

Równolegle z I Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane odbyła się kolejna edycja imprezy Kongres Smart City.

Kongres Smart City to cykliczne wydarzenie mające na celu popularyzację idei inteligentnych rozwiązań oraz ich znaczenia dla rozwoju przestrzeni miast a także szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze Smart City, budowanie płaszczyzny współpracy między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami oraz propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska. Tegoroczna edycja Kongresu odbyła się pod nazwą „Smart City/EkoZakopane”.

Scroll to Top