Współpraca

Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i biznesowych, którzy są gotowi podjąć z nami współpracę handlową. Naszym celem jest promocja samochodów elektrycznych i jak najszersza ich sprzedaż.

Posiadamy nowoczesne rozwiązania techniczne, umożliwiające budowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Chętnie zaprosimy do wspólnego działania instalatorów oraz podmioty, które chciałyby się zaangażować w budowę i rozwój sieci terminali ładowania.

Członkowie Klastra nie są zobowiązani do uiszczenia żadnych opłat – członkostwo jest bezpłatne. 

Scroll to Top