Idea Klastra

Dlaczego warto inwestować w sektor motoryzacji elektrycznej?

Alternatywne źródła energii oraz sposoby ich użycia są niewątpliwie warte inwestycji. Za nie dłużej jak 40 lat wyczerpią się zapasy ropy naftowej jako paliwa kopalnianego. Jednak zanim te rezerwy zostaną wyczerpane to będą nieustannie stawać się droższe w związku ze zwiększaniem się kosztów eksploatacji i wydobycia tychże zanikających zasobów.

Rosnące koszty są również związane z koniecznością zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Polska, poprzez dołączenie się do społeczności Unii Europejskiej, zgodziła się na zmniejszenie ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery po pewnym czasie. Obecnie trwają dyskusje w Unii Europejskiej na temat dalszej polityki redukcji emisji CO2. Przewiduje się iż przyszłe ustalenia mogą być coraz bardziej restrykcyjne. Na podstawie analiz Agencji Rynku Energii, ceny hurtowe za prąd będą nieustannie wzrastały do roku 2030 co jest skutkiem wyżej wymienionych zjawisk. Warunki te będą sprzyjały rozwojowi źródeł energii odnawialnej jak również pojazdów z napędem elektrycznym.

Samochody te nie emitują spalin szkodliwych dla zdrowia i w związku z tym, że nie potrzebują ropy – zmniejsza to ryzyko wystąpienia katastrofy klimatycznej. Co więcej, silniki spalinowe charakteryzują się bardzo niską wydajnością w zakresie konwersji na energię kinetyczną ruchu jako że generują szkodliwy hałas. Najważniejszym warunkiem wydaje się być generowanie prądu ze źródeł odnawialnych. Dlatego też rozwój zielonej i rozproszonej energii jest bardzo istotny. Obecnie na świecie znajduje się ok. 1,3 miliarda samochodów; podczas gdy w roku 2030 będzie ich ok. 1,8 miliarda. Efekty uboczne związane z eksploatacją silników spalinowych nie mogą w dalszym ciągu opierać się ani ludziom ani środowisku naturalnemu.

Można dzięki wyżej wymienionym powodom wysnuć wniosek, że napęd elektryczny powinien zastąpić napęd spalinowy jako że jest to jedyna technologia wdrażana na szeroką skalę która w dalszym ciągu jest przyjazna środowisku i nie zmniejsza komfortu społeczeństwa. Pomoże to utrzymać niezależność energetyczną szczególnie ważną w warunkach polskich oraz znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji.

Istniejące sieci dystrybucji prądu mogą być użyte jako doskonale rozwinięta i łatwo dostępna infrastruktura dostarczania energii do pojazdów która jest dostępna niemal dla każdego. Napęd elektryczny jest średnio czterokrotnie bardziej wydajny niż napęd spalinowy i zapewnia kierowcy szczególnie przyjazną dynamikę. Produkcja, serwisowanie i eksploatacja napędu elektrycznego jest o wiele tańsza – eliminuje groźną kumulację gazów wydechowych i szkodliwy hałas pochodzący z miast. Dzięki temu miliardy złotych, które wydawane są na ropę naftową, pozostaną w naszym kraju.

Scroll to Top