Cele

Klaster Green Cars powstał w celu wprowadzenia w życie oraz popularyzacji efektywnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. Do realizacji projektu przystąpiło kilka znaczących podmiotów m.in. Instytut Elektrotechniki w Warszawie i Stowarzyszenie Elektryków Polskich i wiele innych. – lista wszystkich instytucji znajduje się tu – lista firm zrzeszonych

Istotą konsorcjum są wspólne przedsięwzięcia, których celem jest stopniowa rezygnacja z wykorzystywania ropy naftowej i tworzenie rynku pojazdów nie spalinowych. W szczególności wdrażanie nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, badawczo-rozwojowych, produkcyjnych oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i promocyjnych.

Główne cele Klastra Green Cars:

 stopniowa eliminacja ropy naftowej z polskiej gospodarki,
 stworzenie i rozwój rynku pojazdów o napędzie alternatywnym lub niskoemisyjnym,
 doskonalenie konstrukcji pojazdów elektrycznych i  innych niskoemisyjnych,
 promocja  pojazdów niespalinowych i odnawialnych źródeł energii,
 organizacja współpracy między nauką, przemysłem samochodowym i energetyką oraz władzami terytorialnymi,
 integracja uczestników rynku pojazdów elektrycznych,
 wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rynku pojazdów niskoemisyjnych,
 wdrażanie nowych technologii do magazynowania energii elektrycznej,
 współpraca z podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Scroll to Top