Repozytorium wiedzy i dokumentacji techniczno ruchowej systemów geotermalnych i pomp ciepła, biogazowi, elektrowni wodnych i wiatrowych wraz z oprogramowaniem

Przedmiotem projektu jest stworzenie repozytorium wiedzy opartego na zasobach cyfrowych, składającego się z bazy danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp internetowy oraz bezpośredni do gromadzonych i przechowywanych zasobów oraz oprogramowanie działające w oparciu o sieć Internet spełniające rolę platformy wiedzy zarządzanej dedykowanym system CMS (Content Management System). Platforma ta ma być systemem współpracy, wsparcia i gromadzenia wiedzy z zakresu rozwoju rynku samochodów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania i produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. System ma również ułatwiać realizację inwestycji kojarzących mikroelektrownie (OZE) z systemami magazynowania energii i ładowania pojazdów elektrycznych.

Zadaniem platformy jest także koordynacja i kojarzenie ze sobą partnerów biznesowych do realizacji inwestycji w obszarze szeroko pojętej branży pojazdów elektrycznych, rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz wspieranie ich wiedzą i doświadczeniem. Tworzone będą artykuły i publikacje o charakterze naukowym z zakresu pojazdów elektrycznych (w tym: napędy elektryczne pojazdów, wyposażenie elektryczne pojazdów, trakcyjne zasobniki energii) i sposobów wytwarzania do nich energii dla następujących działów: energetyka wiatrowa, geotermia, energetyka biogazowa, energetyka wodna. Wiedza zawarta w repozytorium będzie dotyczyć technologii i rynku. Jednocześnie stworzona zostanie dokumentacja techniczno-ruchowa o charakterze edukacyjnym zawierające ogólną charakterystykę techniczną, schematy funkcjonowania oraz ogólne instrukcje i wykazy najważniejszych elementów wchodzących w skład następujących systemów: systemów geotermalnych i pomp ciepła, biogazowni, elektrowni wodnych i wiatrowych.

Wartość realizowanego projektu: 800 000,00 zł brutto.

Scroll to Top