Zakup samochodów elektrycznych

Przedmiotem projektu jest zakup samochodów elektrycznych. Zakupione pojazdy przeznaczone będą do eksploatacji w ramach realizacji projektu testu będącego częścią składową Systemu Monitorowania. Celem testu jest uzyskanie danych z 2-letniego okresu eksploatacji pojazdów elektrycznych, w warunkach określonej infrastruktury systemu obsługi. Zebrane dane posłużą do rzetelnej oceny jakości i nowatorstwa zastosowanych rozwiązań technicznych w pojazdach i danych odnośnie działania infrastruktury punktów zasilania pojazdów w energię elektryczną.

W ramach projektu zostanie zakupionych 20 samochodów elektrycznych

LP.Rodzaj pojazdu / wymaganiaIlość szt.
1Pojazd elektryczny 4- lub 5-osobowy fabrycznie nowy: Zasięg: nie mniejszy niż 80 km (na jednym pełnym ładowaniu zasobnika energii, w ruchu miejskim, przy temperaturze otoczenia  15 – 20OC) Prędkość eksploatacyjna: nie mniejsza niż 60 km/godz. Przyspieszenie przy obciążeniu 1osoby (900 N) na prostej, poziomej drodze: nie mniejsze niż 1,6 m/s2 (przy w pełni naładowanym zasobniku i temperaturze otoczenia  15 – 20OC )7
2Pojazd elektryczny 4- lub 5-osobowy przerobiony z pojazdu z silnikiem spalinowym: Zasięg: nie mniejszy niż 80 km (na jednym pełnym ładowaniu zasobnika energii, w ruchu miejskim, przy temperaturze otoczenia  15 – 20OC) Prędkość eksploatacyjna: nie mniejsza niż 50 km/godz. Przyspieszenie przy obciążeniu 1osoby (900 N) na prostej, poziomej drodze: nie mniejsze niż 1,4 m/s2 (przy w pełni naładowanym zasobniku i temperaturze otoczenia 15 – 20OC)6
3Pojazd elektryczny 2-osobowy fabrycznie nowy: Zasięg: nie mniejszy niż 80 km(na jednym pełnym ładowaniu zasobnika energii, w ruchu miejskim, przy temperaturze otoczenia 15 – 20OC) Prędkość eksploatacyjna: nie mniej niż 60 km/godz. Przyspieszenie przy obciążeniu 1osoby (900 N) na prostej, poziomej drodze: nie mniejsze niż 1,6 m/s2 (przy w pełni naładowanym zasobniku i temperaturze otoczenia 15 – 20OC)7
RAZEM20

Planowana ilość pojazdów wraz z lokalizacją.

L.p.MiastoIlość pojazdów dla danej lokalizacji
1Mielec3
2Warszawa6
3Gdańsk4
4Katowice4
5Kraków3
 SUMA:20

Wartość realizowanego projektu: 1 366 278,00 zł brutto.

Scroll to Top