Dostawa sprzętu do stacji monitorowania (GPS) oraz przygotowanie i wykonanie testów trakcyjno ruchowych samochodów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą

Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu zwanego dalej: „Systemem monitorowania SM”, umożliwiającego realizację testu, polegającego na: zbieraniu, przetwarzaniu, archiwizowaniu i udostępnianiu danych o procesach związanych z ruchem określonej ilości pojazdów elektrycznych na określonym terytorium i w określonym czasie.

W skład systemu monitorowania wchodzą następujące elementy:

  1. Projekt testu
  2. Terminale pojazdowe i zestawy czujników.
  3. Współpraca z partnerem naukowo -badawczym.
  4. Publikacja wyników testów.

Celem Stacji Monitorowania jest odbieranie, przetwarzanie i archiwizacja danych przesyłanych z terminali zamontowanych na eksploatowanych pojazdach elektrycznych. Celem oprogramowania Stacji Monitorowania jest zabezpieczenie realizacji wszystkich działań koniecznych do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, jakim jest testowanie pojazdów elektrycznych i uzyskanie dobrej jakości danych – wyników testowania. Przez jakość wyników testowania należy rozumieć rezultaty działania procesów odczytywania, przesyłania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych.

Celem testu jest zebranie i publikacja jak największej ilości danych o procesach związanych z ruchem pojazdów elektrycznych w warunkach aglomeracji miejskiej. Ocenie podlegają takie parametry jak: przebiegi, średnie prędkości, zużycie energii, zasięg, wykorzystanie potencjału przewozowego, stopień wykorzystania potencjału punktów ładowania, koszty bezpośrednie eksploatacji pojazdów, koszty pośrednie (obsługa telekomunikacyjna, informatyczna) i inne. Przetwarzanie i udostępnianie danych, sposoby publikacji wyników, są istotnym elementem testu.

Wartość realizowanego projektu: 1 523 902,00 zł brutto.

Scroll to Top