PIERWSZY NIEZALEŻNY SYSTEM ZASILANIA ENERGIĄ

System wieży energetycznej Green Energy Tower to uniwersalny, energetycznie autonomiczny Metamast, dedykowany do wszystkich obszarów komunikacji bezprzewodowej i obserwacji.

Idea produktu:

System opiera się na wykorzystaniu energii wiatrowej pozyskiwanej z turbiny wiatrowej o pionowej osi, energii słonecznej uzyskiwanej z baterii ogniw słonecznych oraz energii uzyskiwanej z recyklingu odpadów poliolefinowych. Te trzy źródła łącznie sprawiają, że konstrukcja jest samowystarczalna i zwiększa wykorzystanie zielonej energii, co przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji do naszej atmosfery.

Podstawy biznesowe:

 • Pierwsze na świecie kompleksowe rozwiązanie niezależnego źródła zasilania.
 • Szeroki zakres zastosowań tego innowacyjnego masztu.
 • Dywersyfikacja źródeł dochodu.
 • Możliwość pracy urządzeń zarówno na sieci, jak i poza nią.
 • Optymalizacja zużycia energii.
 • Możliwość zastosowania różnych modeli biznesowych.
 • Sprzyjające środowisko inwestycyjne (Odnawialne Źródła Energii).
 • Możliwość modyfikacji produktu do specyficznych zastosowań i warunków lokalnych.

Zastosowanie w tradycyjnej sieci:

W tradycyjnej sieci 50% do 70% kosztów stanowi energia elektryczna. Instalacja naszych masztów w obszarach, które nie potrzebują dostępu do sieci, oznacza, że zysk może być wyższy lub ceny mogą być obniżone.

Korzyści:

 • Energetyczna samowystarczalność: Maszt wykorzystuje energię z wiatru, słońca i recyklingu, co eliminuje potrzebę podłączenia do sieci.
 • Redukcja kosztów: Brak konieczności dostępu do sieci zmniejsza koszty operacyjne.
 • Ekologiczność: Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
 • Elastyczność zastosowań: Możliwość dostosowania do różnych warunków i potrzeb lokalnych.

System Green Energy Tower to innowacyjne rozwiązanie, które oferuje niezależne, zrównoważone i ekonomiczne źródło energii dla różnych zastosowań, przyczyniając się do ochrony środowiska i zwiększenia efektywności energetycznej.

Pobierz plik w formacie PDF
Scroll to Top