Centrum Pojazdów Elektrycznych

Projekt Centrum Pojazdów Elektrycznych powstał w odpowiedzi na założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednią liczbę publicznie dostępnych punktów ładowania, aby zapewnić możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych przynajmniej […]

Centrum Pojazdów Elektrycznych Czytaj więcej