Zaprojektowanie, budowa i dostawa wyposażenia modelowego warsztatu

W ramach projektu planowane jest uruchomienie Wzorcowego Serwisu Pojazdów Elektrycznych, który zajmie się naprawami, serwisowaniem i przerabianiem samochodów spalinowych na elektryczne, a jednocześnie będzie źródłem zbierania doświadczeń i know how dla właścicieli innych warsztatów, którzy zdecydują się na uruchomienie w swojej okolicy podobnego przedsięwzięcia. Dzięki projektowi przetestowany zostanie podstawowy zestaw urządzeń niezbędnych w warsztacie naprawczym i serwisowym obsługującym samochody elektryczne. Warsztat ten zostanie wyposażony również w urządzenia umożliwiające przeprowadzenie procesu konwersji samochodów spalinowych na elektryczne.

Ponieważ warsztat stacjonarny miałby ograniczony wpływ na realizację powiązanych zadań projektu, zostało wybrane rozwiązanie zastosowania mobilnego warsztatu, który jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym. Warsztat mobilny będzie w stanie świadczyć usługi i obsługiwać pojazdy dla wszystkich chętnych zainteresowanych zmianą samochodu spalinowego na elektryczny. Dodatkową funkcją warsztatu mobilnego będzie możliwość dojazdu do warsztatu chcącego zajmować się konwersją samochodów i przeprowadzenie na miejscu szkolenia dla instalatorów. Dodatkowo warsztaty mobilne będą stanowiły znakomitą reklamę i promocję projektu i pozwolą dotrzeć do wielu potencjalnych użytkowników pojazdów elektrycznych.

Wartość realizowanego projektu: 84 000,00 zł brutto.

Scroll to Top