Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu mikroelektrowni

Przedmiotem projektu jest budowa prototypu mikroelektrowni służącej do przetworzenia energii wiatr – słońce w energię elektryczną potrzebną do ładowania zasobnika energii samochodu elektrycznego wraz z pełną dokumentacją techniczną i wynikami testów i badań. Dodatkowo zespół mikroelektrowni może być wykorzystany, jako mała elektrownia przydomowa, która pozwoli na zasilenie odbiorników podłączonych do domowej sieci elektrycznej. Mikroelektrownia będzie zaprojektowana z wykorzystaniem technologii mających na celu maksymalizację jej efektywności i minimalizację kosztów eksploatacji oraz zapewnieniem bezpiecznego użytkowania i atrakcyjnej formy zewnętrznej.

Aby zapewnić maksymalna sprawność i efektywność mikroelektrownia będzie równocześnie wykorzystywać odnawialne źródła energii wiatr –słońce;

 1.  Szczytowa moc zainstalowana mikroelektrowni wiatrowej nie będzie niższa niż 3,0 kW; 
 2.  Prędkość startowa mikroeletrowni wiatrowej nie będzie większa niż 3,5 m/s; 
 3.  Mikroelektrownia słoneczna będzie wykorzystywać technologię fotowoltaiczną;
 4.  Szczytowa moc zainstalowana mikroelektrowni słonecznej nie będzie niższa niż 400 W;

W celu umożliwienia wykorzystania energii wytworzonej przez mikroelektrownię do zasilania zasobnika samochodu elektrycznego lub domowej instalacji elektrycznej, integralna częścią systemu mikroelektrowni będzie zasobnik energii. Zapewnieni on gromadzenia energii, tak aby była dostępna w każdym momencie, również wtedy gdy warunki meteorologiczne nie będą pozwalały na jej wytwarzanie.

Do zarządzania całością pracy mikroelektrowni służyć będzie układ sterownia i kontroli, o następujących parametrach:

 1.  Kontrola nad poziomem naładowania baterii akumulatorów;
 2.  Zarządzanie inwerterem umożliwiającym przekazanie nadwyżki prądu elektrycznego do domowej sieci energetycznej;
 3.  Monitoring kierunku i prędkości wiatru, nasłonecznienia, wilgotności temperatury. Rejestracja tych parametrów z możliwością ich odczytu;
 4.  Możliwość podglądu danych w czasie rzeczywistym;
 5.  Zabezpieczenie przed całkowitym wyładowaniem się baterii;

W przypadku braku zasilania z mikroelektrowni możliwość doładowania baterii akumulatorów z sieci;

 1.  Układ automatyki umożliwiający maksymalne wykorzystanie promieniowania słonecznego (system śledzenia położenia słońca);
 2.  SMS – powiadamianie o wystąpieniu awarii;
 3.  Monitoring i kontrola nad mikroelektrownią poprzez zautomatyzowany system dostępny poprzez stronę WWW;
 4.  Możliwość wizualizacji danych w formie tabelarycznej i graficznej;

Skalowalna architektura umożliwiająca dodawanie lub usuwanie poszczególnych źródeł energii a także integrację urządzeń, które dopiero pojawią się w przyszłości.

Wartość realizowanego projektu: 240 000,00 zł brutto.

Scroll to Top