SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM (BMS)

Kto nie mierzy – ten nie zarządza.

Celem rozwiązań informatycznych oferowanych przez naszą firmę w zakresie BMS (Building Management System) jest centralizacja zarządzania wszystkimi instalacjami i podsystemami występującymi w danym obiekcie. Produkty z tego obszaru integrują wszystkie elementy infrastruktury, umożliwiając efektywne zarządzanie całym obiektem.

Nasze produkty w zakresie BMS umożliwiają:

  • Graficzne przedstawienie izometrycznego widoku budynku z instalacjami technicznymi.
  • Zdalne sterowanie systemami i elementami wykonawczymi.
  • Automatyzację procesów, np. sterowanie odbiornikami w zależności od harmonogramów lub stanu czujników.
  • Kontrolę wentylacji, klimatyzacji i jakości powietrza na podstawie zdefiniowanych parametrów i warunków atmosferycznych.
  • Monitorowanie i kontrolę urządzeń alarmowych, przeciwpożarowych oraz zasilania.
  • Zarządzanie zdarzeniami i alarmami generowanymi przez elementy infrastruktury technicznej.
  • Symulację obecności ludzi w budynku podczas nieobecności właścicieli lub zarządców budynku.
  • Zdalną symulację niekorzystnych zdarzeń.
  • Kompleksową personalizację dostępu do sterowania aplikacjami.
Pobierz plik w formacie PDF
Scroll to Top