REPREZENTACJA RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKAMI

Nasza firma oferuje narzędzie online do tworzenia map relacji między pracownikami w formie przejrzystych grafów. Wiedza o nieformalnej strukturze firmy ułatwia podejmowanie właściwych decyzji zarządczych, redukcję kosztów pracy oraz zarządzanie zmianami w organizacji. Nasz produkt jest skierowany głównie do członków zarządu, kadry zarządzającej oraz specjalistów HR.

Pobierz plik w formacie PDF
Scroll to Top