PRODUCTS FOR AGRICULTURE

Innowacyjny start-up Innowet Ltd. specjalizuje się w opracowywaniu produktów dla rolnictwa, które poprawiają ekonomię produkcji drobiarskiej oraz stan higieniczny i zdrowotny zwierząt hodowlanych.

Przedstawiamy innowacyjny bioaktywny dodatek paszowy do stosowania w hodowli drobiu. Dodatek ten wpływa na mikroflorę przewodu pokarmowego kurcząt, redukując ilość i aktywność potencjalnie patogennej mikroflory oraz zwiększając strawność i dostępność podstawowych składników odżywczych i aminokwasów. Dzieje się to poprzez ograniczenie negatywnego wpływu wybranych populacji bakterii.

Korzyści z zastosowania dodatku paszowego:

  • Zwiększenie przyrostu masy ciała (BWG) o 5%: Umożliwia szybszy i bardziej efektywny wzrost ptaków.
  • Redukcja współczynnika konwersji paszy (FCR): Lepsze wykorzystanie paszy przekłada się na oszczędności w kosztach karmienia.
  • Potencjalne ograniczenie stosowania antybiotyków: Poprawia stan higieniczny i zdrowotny stada oraz jakość produktów hodowlanych.
Pobierz plik w formacie PDF
Scroll to Top