Miejski pojazd PRT

Personalizacja komunikacji miejskiej jest obecnie jednym z najczęściej obieranych kierunków rozwoju technologii transportowych. Koncepcja PRT (Personal Rapid Transit, szybki transport osobisty) rozwijana jest aktywnie w wielu ośrodkach naukowo-badawczych. Na chwilę obecną wdrożenie tego systemu nastąpiło w mikroskali w trzech miejscach na świecie: na lotnisku Heathrow w Londynie, w parku narodowym Suncheon Bay w Korei Południowej oraz Specjalnej Strefie Ekonomicznej Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pojazdy pozwalają na sprawne przemieszczanie się po obsługiwanych przez nie strefach i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.

Pojazdy PRT mają postać niewielkich kabin poruszających się po specjalnych estakadach umieszczonych na wysokości od 5 do 7 metrów nad ziemią. Do każdego pojazdu może wsiąść od 3 do 5 pasażerów. Kabiny wyposażone są w zestaw sensorów zewnętrznych i wewnętrznych. Pojazd samodzielnie wybiera optymalną trasę przejazdu, unika kolizji i reaguje na sytuacje awaryjne. Podróż odbywa się bezpośrednio i całkowicie automatycznie. Każda kabina PRT wyposażona jest w napęd elektryczny. Do zalet rozwiązania zaliczane jest rozładowanie zatorów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także poprawa komfortu korzystania z transportu publicznego. PRT właściwie eliminuje problem zatłoczonych autobusów i tramwajów.

Główne przeszkody stojące na drodze wprowadzeniu PRT w polskich miastach związane są z brakiem wystarczającej ilości danych dotyczących funkcjonowania tego typu systemów w warunkach rzeczywistych. Ze względu na małe rozpowszechnienie PRT trudno jest oszacować takie parametry jak roczne zużycie energii elektrycznej, średnie zużycie estakad wynikające z ich użytkowania oraz żywotność pojedynczej kabiny. Przedstawicieli samorządów lokalnych najbardziej zniechęca budowa nie do końca sprawdzonych systemów transportowych na terenach, którymi zarządzają i testowanie ich w codziennym ruchu. Ponadto mieszkańcy mogą mieć ograniczone zaufanie do pojazdów, które sterowane są jedynie za pomocą sensorów, bez udziału człowieka. Należy jednak zauważyć, że wprowadzenie eksperymentalnych rozwiązań jest jedyną szansą na ich dokładne przetestowanie i późniejsze wdrożenie.

W celu stworzenia sieci pojazdów PRT nawiązano współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. W porozumieniu z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej Green Cars współpracuje w pracach nad projektem polskiego PRT, który realizowany jest w ramach programu Eco-Mobilność. Docelowo Centrum Elektromobilności ma być jednym z komercyjnych producentów gotowych kabin transportowych.

Scroll to Top