GREEN CLOUD DEVELOPMENT SOLUTION

Technologia GreenCloud została opracowana przez firmę Green IT, członka Smart IT Cluster. Jest to platforma, która odbiera dane z urządzeń użytkowników i w sposób znormalizowany udostępnia je w aplikacjach wybranych przez użytkownika. Umożliwia również pracę nieograniczonej liczby urządzeń i aplikacji.

Technologia Green Cloud pozwala na przetwarzanie, przechowywanie i analizę strumieni danych typu „Big Data”, które są generowane przez czujniki, komputery przenośne i czytniki RFIaD. Usługi i aplikacje korzystające z tej technologii to między innymi: Green Logger, AST, Green Med i wiele innych.

Z perspektywy użytkownika i aplikacji:

 • Autoryzacja użytkowników GreenID za pomocą protokołu OAuth2,
 • Dostęp do danych poprzez API,
 • Szyfrowanie komunikacji SSL,
 • Rozszerzona konfiguracja urządzeń użytkowników,
 • Różne poziomy autoryzacji,
 • Dostęp do określonych danych (według czasu pomiaru i rodzaju danych),
 • Otwarta platforma do tworzenia własnych aplikacji.

Z perspektywy urządzenia:

 • Wsparcie dla wielu różnych typów protokołów:
  – Niskopoziomowe dla systemów wbudowanych,
  – Wysokopoziomowe dla aplikacji i urządzeń mobilnych,
 • Wsparcie dla różnych metod autoryzacji urządzeń, od uproszczonej według IMEI dla prostych urządzeń, takich jak GPS, po tokeny,
 • Szyfrowanie komunikacji SSL,
 • Zbieranie dowolnych danych określonych przez sterownik urządzenia.
Pobierz plik w formacie PDF
Scroll to Top