CENTRAL MONITORING OF WATER, GAS AND ENERGY CONSUMPTION

Green Control to w pełni zautomatyzowany system pomiarowo-rozliczeniowy dla wody, gazu i energii elektrycznej.

Kluczowe funkcje systemu:

 • Dwukierunkowe moduły komunikacyjne: Umożliwiają wymianę informacji między licznikiem a centrum gromadzącym i analizującym dane dotyczące zużycia mediów.
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym: Między licznikiem a centrum za pośrednictwem sieci publicznej.
 • Precyzyjne obliczanie kosztów: Na podstawie danych z licznika i cen jednostkowych, centrum oblicza dokładny koszt zużycia danego medium.
 • Informacje rozliczeniowe: Wysyłane do użytkownika za pośrednictwem zintegrowanej platformy internetowej.
 • Płatności online: Rachunki mogą być opłacane bezpośrednio z poziomu platformy.
 • Dostęp do historii zużycia: Użytkownik ma dostęp do danych dotyczących zużycia wody, gazu i energii oraz historii płatności.
 • Zdalne sterowanie przepływem energii: Liczniki mają opcję włączania i wyłączania przepływu energii w zależności od poziomu zużycia i mogą współpracować z lokalną siecią domową.
 • Oszczędność kosztów: Implementacja inteligentnych liczników pozwala na obniżenie kosztów zużycia mediów nawet o 10%.
 • Dokładne prognozy zużycia: Automatyczne centrum oblicza prognozy zużycia wody, gazu i energii z dokładnością do prawie 80%.
 • Łatwość implementacji: System ma zasięg ogólnokrajowy i jest łatwy do wdrożenia niezależnie od wielkości jednostki terytorialnej.

Specyfikacje techniczne liczników:

 • Moduły komunikacyjne: Wyposażone w segmenty komunikacji Bluetooth, BLE i Wi-Fi oraz radio o częstotliwości 433-840 MHz.
 • Współpraca z wieloma licznikami: Ustawione do współpracy z dowolną ilością liczników wody, energii, gazu lub innych mediów pomiarowych.

Korzyści z wdrożenia systemu Green Control:

 • Zwiększona efektywność energetyczna: Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem mediów.
 • Redukcja kosztów operacyjnych: Dzięki zautomatyzowanemu procesowi pomiarowo-rozliczeniowemu.
 • Wygoda i transparentność: Użytkownicy mają stały dostęp do aktualnych danych zużycia i historii płatności.
 • Prostota wdrożenia: System jest łatwy do zaimplementowania i może być dostosowany do różnych potrzeb jednostek terytorialnych.

Green Control zapewnia kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie do zarządzania zużyciem wody, gazu i energii, umożliwiając lepsze zarządzanie zasobami i oszczędność kosztów.

Pobierz plik w formacie PDF
Scroll to Top